Play – Bhola Ram ki Aatma

Team Sarthak Prayash presents play “BHOLA RAM KI AATMA” on 23rd December 2018 at Rajendra Bhawan, New Delhi.